Dagelijks archief: 12/04/2019

Knip aan Griendeplein

Vier op de tien Gentenaars vindt dat de knippen in de stad niet goed zijn aangegeven. Op het Griendeplein staat een bord voorbij de plaats waar je eigenlijk al linksaf had moeten slaan. Op het bovenste bordje zijn de letters zo sterk samengedrukt dat het de leesbaarheid sterk belemmert. Bovendien bestaat de tekst uit schreefloze hoofdletters, terwijl onderzoek ruimschoots heeft uitgewezen dat die minder vlot leesbaar zijn dan kleine letters. Geen enkele uitgever haalt het in zijn hoofd om een boek in hoofdletters te laten drukken.

De lay-out trekt op niets. De tekst is verdeeld over zes regels. Na ‘AFVALOPHALING’ raak je de draad kwijt. Waar hoort nu ‘DIENSTEN EN’ op de volgende regel bij? Hoort ‘DIENSTEN’ bij ‘AFVALOPHALING’ waarom staat er dan geen streepje tussen? Of beter nog, waarom staat dat niet op één regel?

UITGEZONDERD BUS, TAXI

GEMEENTELIJKE AFVALOPHALING

DIENSTEN EN

PRIORITAIRE VOERTUIGEN

UITGEZONDERD

DIENSTEN

Vergelijk het woord uitgezonderd van het bovenste bordje met dat eronder. Dat is al een beetje beter. De letters zijn iets breder en de afstand tussen de twee regels is ruimer.

Ben je het bord op het Griendeplein voorbij gereden dan kun je nauwelijks nog terug. Ook staat er teveel tekst op om in één oogopslag te kunnen lezen, terwijl je je ogen op dit punt goed de kost moet geven.

Er is in België en in het buitenland veel onderzoek gedaan naar de relatie tussen leesbaarheid en veiligheid in het verkeer. Er zijn speciale goed leesbare lettertypes ontwikkeld voor verkeersborden op autobanen, borden die je in een flits met hoge snelheid moet kunnen lezen op plaatsen waar signalisatie van levensbelang is.

De afstand, het lettertype, de grootte, de kleur, hoofdletters of kleine letters, afstand tussen de letters en tussen de regels, de lay-out, de kleurencombinatie… al deze aspecten moeten worden afgewogen voor een veilige en doeltreffende signalisatie.

Schepen Watteeuw, neem eens contact op met Instituut Plantin Moretus in Antwerpen. Ze kunnen u moeiteloos namen noemen van gespecialiseerde typografen.

Boekenweggeefwinkel

Annemie organiseerde gisteren weer de jaarlijkse boekenweggeefwinkel in Toreke. Het verschil met de gewone weggeefwinkel is dat je nu zoveel boeken mee mocht nemen als je wilde. Ook mensen die boeken kwamen brengen waren welkom. Bij binnenkomst legde je je stapel of stapeltje op een daartoe bestemd tafeltje en een paar helpers brachten die dan zo snel mogelijk naar de daarbij behorende tafel. Annemie had de boeken in een tiental grove categorieën gesorteerd: Nederlandstalige literatuur, koken, tuin, wetenschap, reizen, vreemde talen… Wat overblijft schenkt Annemie aan een vzw die ééns per jaar in de Sint-Coletakerk boeken verkoopt ten baten van het Gentse dierenasiel.

do 11 april | Barabot | Toreke | Vlotstraat 22 | 19u00 – 23u00 | gratis

Camera’s

Schepen Filip Watteeuw wil extra camera’s plaatsen bij onbewaakte knips. Tot nu toe staan er door de hele stad 32 van die camera’s. Die leverden vorig jaar 153.183 GAS-boetes op. Aan 58 € per stuk, vertegenwoordigt dat een bedrag van een kleine 8 miljoen € (Bron: De Gentenaar). Ook op het Griendeplein is schepen Watteeuw van plan een camera te plaatsen. Er rijden naar zijn zin teveel auto’s door de knip, hoewel de situatie daar (mijn inziens) niet gevaarlijk is. De overtreders ontlasten de Filips Van Cleeflaan en de Jozef II-straat.

Sinds de invoering van het mobiliteitsplan scheuren vooral op het laatste rechte stuk van de Filips Van Cleeflaan dagelijks auto’s aan abnormaal hoge snelheid voorbij. De zone 30 borden zijn verwijderd, hoewel er een grote school (Mandala) en buitenschoolse kinderopvang (IBO) gevestigd is. Veel kinderen moeten daar twee keer per dag oversteken, ’s morgens om naar school te gaan en ’s avonds om naar huis te gaan.

Het zou wenselijk zijn als meneer Watteeuw daar maatregelen zou nemen om de verkeersdrukte en vooral de hoge snelheid waarmee gereden wordt af te remmen. Dat komt de stadskas niet ten goede, maar wel de veiligheid van de kinderen en de bewoners.