Categoriearchief: Komen en gaan

Liga voor mensenrechten

De Liga voor mensenrechten gaat Rabot verlaten. En niet enkel Rabot, ze verlaten Gent en verhuizen naar Brussel.

Het logo van de Liga bestaat uit vier uitroeptekens, die staan voor detentie, privacy, vrijheid versus veiligheid en discriminatie.

Kati Verstrepen is voorzitster en mensenrechten advocate bij Antigone Advocaten.

In de jaren 70 werd de organisatie erkend als Instelling van Openbaar Nut en kreeg ze rechtspersoonlijkheid. Vanaf dat moment kon ze tussenkomen in gerechtelijke en administratieve procedures.

Hier in Gent heeft de Liga een standpunt ingenomen in de discussie over het al dan niet toestaan van bedelen. In 2017 betwist de Liga de hervorming van het Hof van assisen voor het Grondwettelijk Hof omdat het terugschroeven van de assisenprocedure rechtsongelijkheid creëert.

De Liga geeft twee tijdschriften uit Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK. Ze telt 6 medewerkers.

Liga voor Mensenrechten | Gebroeders De Smetstraat 75 | 09 / 223 07 38

Open Soon Grill

Engels raakt in de Wondelgemstraat steeds meer ingeburgerd. Binnenkort opent er vooraan in de Wondelgemstraat een nieuw grill restaurant. In hetzelfde pand hebben al verschillende restaurants gezeten. Het is een diep pand met achterin een koertje waar je buiten kon eten.

Open Soon | Wondelgemstraat

Boompje verwisselen

Soms lijkt het wel op boompje verwisselen in de Wondelgemstraat. Junona Fashion nam het pand van Kapsalon Zeynep over. Kapsalon Zeynep vestigt zich nu in de praktijk van De Tandenbleker, een pand dat daarvoor kort de naam Nova Mile had. Op de gevel stond te lezen ‘Italian Pizza and More’.

ABC Brillen en gehoorapparaten

Het handelspand waar lang ABC brillen en gehoorapparaten gevestigd was, is volledig opgeknapt en staat te huur.

We kunnen in onze wijk wel een opticien, slotenmaker, schoenmaker, naaiatelier, fietswinkel, stoffenwinkel… gebruiken.

Er zit nog een naaiatelier in de Noordstraat. Voor de overige diensten moeten we uitwijken naar andere wijken.

Wondelgemstraat 6

ABC Optiek

Niets wijst er nog op dat hier jarenlang een winkel van brillen en gehoorapparaten was gevestigd. Het pand is volledig opgeknapt. De etalage is behouden. Op dit moment is nog niet duidelijk of dit een handelspand blijft of een woning wordt.

ABC Wondelgemstraat 6

Weggeefwinkel heeft nieuw tijdelijk onderkomen

De weggeefwinkel in het buurtcentrum zit tussen het onthaal enerzijds en de sociale kruidenier anderzijds. Het is nagenoeg onmogelijk om daar anderhalve meter afstand te houden. Toch wil Annemie graag open gaan, maar dan wel op een veilige manier.

In het citeetje van de Filips Van Cleeflaan staat al een jaar een huisje leeg. Nu de huurovereenkomst met vzw Woonfonds is beëindigd, weigeren de eigenaren het opnieuw te verhuren.

De reden is dat ze als eigenaar-verhuurder, om erger te voorkomen, een zogenaamde ‘minnelijke schikking’ hebben getroffen tot het terugbetalen van een bedrag van 2.750 € wegens onverhuurbaar, terwijl er in die periode ononderbroken een huurder op het adres gedomicilieerd stond.

Bovendien komt de term onverhuurbaar in de Vlaamse wooncode niet voor. Een woning wordt door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dit wordt met een aanplakbiljet op de muur kenbaar gemaakt. Deze woning is nooit ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en beschikte over een gas- en elektriciteitsattest.

Omdat verhuren teveel risico inhoudt bieden ze het nu als ‘bezetting ter bede’ aan. De bezetting ter bede is een overeenkomst die niet wettelijk geregeld is. Bij deze overeenkomst wordt door een eigenaar aan een bepaalde persoon het recht verleend om een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat aan dit onroerend goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven of tot wederopzegging. Dit recht kan gratis zijn of tegen een symbolische vergoeding.

Annemie heeft inmiddels de sleutel en maandag 15 juni om 10u00 gaat ze open. De eerste week van maandag tot en met vrijdag van 10u00 – 12u00. De week daarop waarschijnlijk ook. De periode daarna is nog hangende.

Weggeefwinkel | Filips Van Cleeflaan 57 | ma t/m vr 10u00 – 12u00

Turner Te Huur

Het nieuwe handelspand naast BonAp en Aldi heeft geruime tijd te huur gestaan. Vanmorgen was het uithangbord ‘Turner Te Huur’ verdwenen en de deur stond open. Bij BonAp konden ze geen uitsluitsel geven over wie of wat zich daar gaat vestigen. Ze dachten ‘iets’ met kantoren.

Turner Te Huur | Blaisantvest