Politiek

Politiek is te belangrijk om aan politici over te laten.

Marc Van Ranst | Viroloog | De Gentenaar