Camera’s

Schepen Filip Watteeuw wil extra camera’s plaatsen bij onbewaakte knips. Tot nu toe staan er door de hele stad 32 van die camera’s. Die leverden vorig jaar 153.183 GAS-boetes op. Aan 58 € per stuk, vertegenwoordigt dat een bedrag van een kleine 8 miljoen € (Bron: De Gentenaar). Ook op het Griendeplein is schepen Watteeuw van plan een camera te plaatsen. Er rijden naar zijn zin teveel auto’s door de knip, hoewel de situatie daar (mijn inziens) niet gevaarlijk is. De overtreders ontlasten de Filips Van Cleeflaan en de Jozef II-straat.

Sinds de invoering van het mobiliteitsplan scheuren vooral op het laatste rechte stuk van de Filips Van Cleeflaan dagelijks auto’s aan abnormaal hoge snelheid voorbij. De zone 30 borden zijn verwijderd, hoewel er een grote school (Mandala) en buitenschoolse kinderopvang (IBO) gevestigd is. Veel kinderen moeten daar twee keer per dag oversteken, ’s morgens om naar school te gaan en ’s avonds om naar huis te gaan.

Het zou wenselijk zijn als meneer Watteeuw daar maatregelen zou nemen om de verkeersdrukte en vooral de hoge snelheid waarmee gereden wordt af te remmen. Dat komt de stadskas niet ten goede, maar wel de veiligheid van de kinderen en de bewoners.