Camera’s

Schepen Filip Watteeuw wil extra camera’s plaatsen bij onbewaakte knips. Tot nu toe staan er door de hele stad 32 van die camera’s. Die leverden vorig jaar 153.183 GAS-boetes op. Aan 58 € per stuk, vertegenwoordigt dat een bedrag van een kleine 8 miljoen € (Bron: De Gentenaar). Ook op het Griendeplein is schepen Watteeuw van plan een camera te plaatsen. Er rijden naar zijn zin teveel auto’s door de knip, hoewel de situatie daar (mijn inziens) niet gevaarlijk is. De overtreders ontlasten de Filips Van Cleeflaan en de Jozef II-straat.

Sinds de invoering van het mobiliteitsplan scheuren vooral op het laatste rechte stuk van de Filips Van Cleeflaan dagelijks auto’s aan abnormaal hoge snelheid voorbij. De zone 30 borden zijn verwijderd, hoewel er een grote school (Mandala) en buitenschoolse kinderopvang (IBO) gevestigd is. Veel kinderen moeten daar twee keer per dag oversteken, eerst om naar school te gaan en daarna om naar huis te gaan.

Meneer Watteeuw zou beter maatregelen nemen om daar de verkeersdrukte en vooral de hoge snelheid waarmee gereden wordt af te remmen. Dat komt de stadskas niet ten goede, maar wel de veiligheid van de kinderen en de bewoners. Wat is nu het belangrijkste?