Gevel van Café De Gouden Leeuw

Zou het dezelfde architect zijn als die van galerie Tatjana Pieters? Ook hier is men erin geslaagd de mooie gevel grondig te verminken.

Sven Taeldeman, nieuwe schepen voor Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning & Wonen neemt het afgeven van bouwvergunningen voor niet beschermde panden, hopelijk wat serieuzer dan zijn voorganger.

Café De Gouden Leeuw | Noordstraat