Blow up | Beschermd

De Sint-Jozefkerk is een beschermd monument, maar niet alleen de kerk, ook de parkjes en muurtjes eromheen vallen daaronder.