Babbelsoep

Ten tijde van pastoor Koen Blieck was er op zaterdagmorgen al ‘Babbelsoep’ in de Sint-Jozefkerk. Na Koens overlijden werd het project voortgezet.

Op bijgaand affiche uit 2017 is te zien hoe het een gezamenlijk initiatief was van zeven verschillende religieuze groeperingen. In de Buurtfolder van Stad Gent (januari 2019) wordt enkel Erik Spiesschaert van de Parochie Sint-Jozef vermeld, maar dat is uit ruimtegebrek. Het is nog altijd een oecumenische actie.

Elke zaterdag | 10u30 – 13u00 | Bij St-Jozef | Erik Spiesschaert | T 09 / 329 06 86 | gratis