Speelstraat

Wil je tijdens de paasvakantie je straat omtoveren tot een speelstraat? Dien dan vóór zondag 20 januari 2019 je aanvraag in. Een speelstraat wordt tussen 14 en 20 uur afgesloten voor doorgaand verkeer. Enkel straten waar geen openbaar vervoer passeert, komen in aanmerking. De omliggende straten moeten bereikbaar blijven en de buren moeten akkoord gaan.

Zou bouwfirma Democo blij zijn als we van de Filips Van Cleeflaan een speelstraat maken? Het zou hun planning danig verstoren. In principe zijn er geen belemmeringen. Er rijdt geen openbaar vervoer en Demooco is geen bewoner. En de bewoners horen wellicht ook liever kinderen dan van vrachtwagens.

www.stad.gent (tik ‘speelstraat’in het zoekvenster) | Vóór 20 januari | T 09 / 269 81 51 | Jeugddienst