Wijk in de steigers

Vandaag vond een voorlichtingsbijeenkomst plaats over het project ‘Wijk in de steigers’. Dit project is specifiek bedoeld voor de wijk Rabot-Blaisantvest. Zowel eigenaars, als eigenaar verhuurders kunnen hier beroep op doen.

De nieuwe schepen van Stadsontwikkeling, Ruimtelijke Planning en Wonen, Sven Taeldeman, die de bijeenkomst zou openen, liet het helaas afweten door ziekte.

Een onderdeel van Wijk in de steigers is vzw Domos Mundi. Domos Mundi geeft technisch advies. Daarna kun je zelf beslissen of je de werken door een aannemer laat uitvoeren of dat je het zelf gaat doen.

Vier aspecten van de bijeenkomst werden uitgebreid behandeld: Hoe vind ik een goede aannemer? | Welke subsidies kan ik aanvragen? | Vocht in mijn muren, hoe pak ik het aan? | Isoleren, wat en hoe?

Er zaten ongeveer 15 mensen in de zaal, onder wie opvallend veel vrouwen. Aan het buffet koffie, frisdrank en broodjes te zien, rekenden ze op aanzienlijk méér.

Domos Mundi probeert het vochtprobleem aan te pakken door middel van groepsaankoop van materialen en daarna één goede aannemer te zoeken die de hele wijk kan behandelen. Ze proberen op die manier een groepskorting af te dwingen.

Voor wat betreft de subsidies: Er wordt niet gekeken naar de huidige gezinssituatie, maar naar je inkomen van drie jaar geleden. Er zijn drie inkomensschijven. Naarmate je inkomen hoger is gaat het percentage subsidie naar beneden.

Voor opstijgend vocht in categorie 1 bedraagt het percentage 75%. Laat je je muren voor 1600 € injecteren, betaal je zelf 400 €.

Zoals altijd ‘mooie liedjes duren niet lang’. De einddatum is maart 2018.

De Woonwinkel is bereikbaar in het buurtcentrum Jozef II – straat 104 op dinsdag, woensdag en donderdag van 8u30 – 12u00. Domos Mundi op dinsdag, Tommy die over de subsidies gaat op woensdag en Mireille Beun op donderdag.

Er werd afgesloten met een uur individueel advies.

za 13 mei | Dienst Wonen | Jozef II – straat 104 | 09u30 – 13u00