Werkdagen Boerenhof

Voor de komende maanden heeft Boerenhof vier werkdagen gepland:

Zaterdag 7 maart | Zondag 19 april | zaterdag 9 mei en zondag 7 juni.

Boerenhof | Tussen Kwakkelstraat en Schommelstraat