Weggeefwinkel heeft nieuw tijdelijk onderkomen

De weggeefwinkel in het buurtcentrum zit tussen het onthaal enerzijds en de sociale kruidenier anderzijds. Het is nagenoeg onmogelijk om daar anderhalve meter afstand te houden. Toch wil Annemie graag open gaan, maar dan wel op een veilige manier.

In het citeetje van de Filips Van Cleeflaan staat al een jaar een huisje leeg. Nu de huurovereen-komst met vzw Woonfonds is beëindigd, weigeren de eigenaren het opnieuw te verhuren.

De reden is dat ze als eigenaar-verhuurder, om erger te voorkomen, een zogenaamde ‘minnelijke schikking’ hebben getroffen tot het terugbetalen van een bedrag van 2.750 € wegens onverhuurbaar, terwijl er in die periode ononderbroken een huurder op het adres gedomicilieerd stond die recht had op een maandelijkse tegemoetkoming van circa 200 €.

Bovendien komt de term onverhuurbaar in de Vlaamse wooncode niet voor. Een woning wordt door de burgemeester ongeschikt of onbewoonbaar verklaard. Dit wordt met een aanplakbiljet op de muur kenbaar gemaakt. Deze woning is nooit ongeschikt of onbewoonbaar verklaard en beschikte over een gas- en elektriciteitsattest. Klachten bij Stad Gent, die subsidie verleent aan vzw Woonfonds werden niet behandeld.

Omdat verhuren teveel risico inhoudt bieden ze het nu als ‘bezetting ter bede’ aan. De bezetting ter bede is een overeenkomst die niet wettelijk geregeld is. Bij deze overeenkomst wordt door een eigenaar aan een bepaalde persoon het recht verleend om een bepaald onroerend goed te gebruiken in afwachting dat aan dit onroerend goed zijn definitieve bestemming kan worden gegeven of tot wederopzegging. Dit recht kan gratis zijn of tegen een symbolische vergoeding.

Annemie heeft inmiddels de sleutel en maandag 15 juni om 10u00 gaat ze open. De eerste week van maandag tot en met vrijdag van 10u00 – 12u00. De week daarop waarschijnlijk ook. De periode daarna is nog hangende.

Weggeefwinkel | Filips Van Cleeflaan 57 | ma t/m vr 10u00 – 12u00