Volle zalen

Volle zalen moeten een gevolg zijn van je goede werking, geen doel op zich. Kunst moet meer zijn dan makkelijk amusement.

Jan Raes | ad Interim-directeur Opera Ballet Vlaanderen | Zeno De Morgen