Uitnodiging overlegmoment Witte Kaproenenplein

Enkele appartementsblokken aan het Witte Kaproenenplein zijn aan vernieuwing toe. Stad Gent grijpt deze gelegenheid aan om de hele omgeving (van Elyzeese Velden tot El Paso) onder de loep te nemen. Samen met studiebureau BUUR en de wijkbewoners gaan ze op zoek naar de juiste toekomst voor dit gebied. Moeten de appartementsblokken op dezelfde plaats blijven staan? Kan de omgeving groener worden gemaakt? Welke maatregelen zijn nodig op vlak van verkeersveiligheid?

In het najaar van 2019 fase 1: wordt een structuurschets opgemaakt. Daarbij wordt bekeken hoe de appartementsgebouwen er in de toekomst moeten uitzien. Tevens wordt onderzocht welke ‘quick wins’ in deze zone uitgevoerd kunnen worden. Op 4 december start fase 2: ontwerpen en op 16 januari 2020 fase 3: Korte Termijn Aties.

Om dit tot een goed einde te brengen vraagt Stad Gent de input van bewoners. Mis de kans niet om als bewoner en ervaringsdeskundige te laten weten wat veranderd en / of verbeterd kan worden.

De overlegmomenten vinden plaats op 9 november | 4 december en 16 januari 2020. Plaats van afspraak nog te bepalen. Omwoners van het Witte Kaproenenplein krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Meer info: Wijkregiseur Josefien Maes | josefien.maes@stad.gent | 09 / 266 83 15