Plezante Doeners

De Plezante Doeners zijn al een paar jaar bezig en dat is te zien. De Plezante Doeners zijn een groepje buurtbewoners die zich inzetten om hun buurt net te houden, ze op te fleuren en bewoners uit de buurt dichter bij elkaar te brengen. Met buurt wordt het driehoekige stadspuntje dat tussen Blaisantvest en de Gasmeterlaan ligt bedoelt.

Wat doen ze zoal? De buurt net houden, meer groen in de buurt voorzien, en bewoners en bezoekers van de buurt samenbrengen.

De buurt net houden. Wekelijks zetten leerkrachten en kinderen van de basisschool Blaisantnest zich in om de omgeving van hun schooltje netjes te houden. Blaisantnest is een afdeling van de vrije basisschool Mozaïek. Er is ook een kleuterafdeling. Maandelijks op zondagmorgen trekken de Plezante Doeners er in de buurt op uit om zwerfvuil op te halen en sluikstorten te lokaliseren. In het voorjaar wordt deelgenomen aan de Grote Kuis. Naast de opruimactiviteiten wordt er ook aan sensibilisering gedaan.

Meer groen in de buurt voorzien. Waar straten opnieuw aangelegd worden zijn de Plezante Doeners er als de kippen bij om aan bewoners voor te stellen om geveltuintjes aan te leggen. Er wordt ook ingezet op het verfraaien van de buurt door bloembakken te plaatsen. In afwachting dat de boomspiegels aangepakt worden door de Groendienst worden de boomspiegels momenteel ingezaaid en krijgen individuele buurtbewoners het peter-/meterschap over een of meer boomspiegels toebedeeld.

Bewoners en bezoekers van de buurt samenbrengen. In de buurt wonen veel jonge gezinnen met kinderen van buitenlandse afkomst waar de voertaal thuis de taal van herkomst is. Het doodlopend gedeelte van de Kaprijkestraat dat de status van woonerf heeft verworven, heeft ertoe geleid dat kinderen veiliger op straat kunnen spelen.

In het buurtparkje achter de Blaisantkerk kunnen buurtkinderen van april tot begin oktober op zondagnamiddag begeleid komen spelen. Er is een heleboel speelgoed en ander materiaal beschikbaar.

In het buurtparkje wordt sinds jaar en dag aan compostering gedaan. Buurtbewoners brengen er doorlopend hun groenten- en fruitresten naar toe. Er werden ook moestuintjes aangelegd en speeltuigen geplaatst. Ook hierbij waren de Plezante Doeners betrokken.

Waar halen ze de middelen? De Plezante Doeners dienen jaarlijks een aanvraag in om een Netheidscharter met Stad Gent af te sluiten. Ze doen ook stelselmatig een beroep op Wijk aan Zet. De speelnamiddagen zijn mogelijk gemaakt door de materiële ondersteuning van de Jeugddienst en giften van particulieren.