Het drama

Het drama van ieder huwelijk is dat de vrouw altijd maar bezig is haar man te veranderen en dat de man zich daartegen halsstarrig verzet.

Marilyn French |Schrijver en feminist | DM De Morgen