Assisenproces

Een paar jaar geleden dacht de buurtreporter een historisch laatste assisenproces in het gerechtshof te hebben bijgewoond.

De beslissing om een assisenproces te vervangen door een proces bij de correctionele rechtbank met drie rechters, is daarna doorkruist door een arrest van het Grondwettelijk Hof dat eind 2017 de feitelijke afschaffing van de assisenprocedure ongedaan maakte.

Woensdag worden de juryleden ingezworen die ingeloot zijn in het proces tegen dokter Joris V.H., dokter Frank D. en psychiater Godelieve T.

Tine Nys, een 38 jarige vrouw had al meermaals de wens geuit om uit het leven te stappen. Ze had vijf jaar opname achter de rug en wilde niet opnieuw opgenomen worden.

Voor euthanasie bij psychisch lijden zijn drie handtekeningen vereist, één van een psychiater en van twee dokters. Verder moet de arts die euthanasie toepast zich houden aan een aantal regels en voorwaarden. Sophie Nys, de zus van Tine betwist of de procedure naar de letter van de wet is uitgevoerd.

Sophie Nys wordt juridisch bijgestaan door Fernand Keuleneer en Joris Van Cauter.

Walter Van Steenbrugge en Christine Mussche verdedigen Joris V.H.

Jef Vermassen verdedigt Frank D.

Psychiater Godelieve T. wordt verdedigd door Frédéric Thiebaut.

Niet enkel de beklaagden, maar ook de juryleden gaan een loodzware week tegemoet. Het is euthanasie óf het is moord. Niks daartussen.

Begin wo 15 januari | Gerechtshof | Opgeëistenlaan 400

Bron: Douglas De Coninck | Zeno De Morgen