Zolang er

Zolang er een vraag is naar drugs, zal er altijd geleverd worden. Is het niet via de ene weg, dan wel via een andere manier. ‘Het is als een virus; je krijgt het niet weg, je moet alleen zorgen dat het niet uit de hand loopt’.

Joris Van der Aa | Journalist | Zeno De Morgen