What’s in a name?

Odisee De Co-Hogeschool

Hogeschool Odisee heeft het moeilijk te ontcijferen logo vervangen door schreefloze letters met een hoofdletter O. De overige letters staan onderstreept in onderkast (kleine letters).

KU Leuven heeft het bord dat midden voor een raam hing verplaatst.

Het veel te kleine logo Odisee op het dak is vervangen door Technologiecampus Gent. Overdag vallen die witte letters tegen een grauwe lucht niet zo goed op. Tegen een donkere achtergrond zijn ze goed leesbaar, hoewel de ruimte tussen de letters onevenwichtig verdeeld is. Twee rechte lijnen naast elkaar hebben extra ruimte nodig. De combinaties HN, IE en MP staan te dicht op elkaar.

Het bord van Odisee kampt met een nieuw probleem. Overdag duidelijk, maar de kleine letters onderaan staan dicht op elkaar en vloeien in het donker door stralingslicht in elkaar over.

Technologiecampus Gent | Gebroeders De Smetstraat 1