Wetenschapscafé | Armoede

Op dinsdagavond 4 februari spreken Caroline Vandekinderen (HOGENT) en Bart Van Bouchaute (Arteveldehogeschool) over armoede in België.

Het armoederisico in België is de laatste tien jaar amper gedaald. Eén op de vijf Belgen loopt nog altijd het risico op armoede of sociale uitsluiting. België zit met 19,8 procent in de middenmoot. Mensen belanden in armoede wanneer ze niet meer in staat zijn te voorzien in hun basisbehoeften. Materiële uitsluiting vormt de buitenkant van armoede. De binnenkant van armoede wijst op menselijke gevolgen.

Welke indicatoren worden er gebruikt om armoede te meten? | Biedt tewerkstelling voldoende bescherming tegen armoede? | Hoeveel sociale woningen zijn er in België en hoeveel personen staan er op de wachtlijst? | Hoeveel procent van de bevolking woont in een woning van slechte kwaliteit? | Is er meer armoede in de stad dan op het platteland? | Hoeveel mensen doen beroep op voedselbedeling? | Welke invloed heeft armoede op het welbevinden?

Di 4 februari | Toreke | Vlotstraat 22 | 19u45 | gratis