Werken Wijkkantoor Griendeplein

Vandaag kregen wij de volgende bewonersbrief van Stad Gent bezorgd.

Beste buurtbewoner,

Je ontvangt deze brief omdat je in de buurt van het Griendeplein woont. Stad Gent start volgende week met het uitvoeren van werken op het gelijkvloers van het nieuwe appartementsgebouw, gelegen op de hoek van het Griendeplein en de Filips Van Cleeflaan.

Welke werken?
Op 2 juni 2020 starten we met de eerste werken voor het toekomstige ‘Wijkkantoor Rabot’. Het gaat hier bijna uitsluitend over werken binnen het gebouw zelf.

De werken zijn vooral om loketten en bureaus in te richten. Daarvoor worden er scheidingswanden opgebouwd, voeren we de nodige elektriciteits-, sanitaire en verwarmingswerken uit, werken we aan de ventilatie, plaatsen we verlichting…

Het doel van de werken is om een wijkkantoor op te starten, waar jij binnenkort terecht kan met vragen over wonen, werken, OCMW-steun of andere zaken, voor hulp bij werken met een computer,…

Tegen het einde van 2020 hopen we dit kantoor te kunnen openen. Volgende diensten kan je er terugvinden: Gentinfopunt | Digipunt | Werkpunt | Sociale Dienst OCMW-Stad Gent | Loket Burgerzaken | Woonwijzer.

Hinder.
Woon je in/naast het appartementsgebouw?
Voor jou zal de hinder het grootst zijn. Voornamelijk bij de start van de werken zal je geluidshinder ondervinden van de (beperkte) afbraakwerken. De aannemer zal voor de aan- en afvoer van materialen voornamelijk een aparte werfingang gebruiken, maar zal ook af en toe aan de hoofdingang zichtbaar zijn, om te kunnen werken in de technische lokalen.
Daarnaast nemen we, buiten het gebouw, (tijdelijk) drie parkeerplaatsen in. De ligging hiervan kan je terugvinden via de link hieronder.
De werken zullen normaal geen onderbrekingen van gas, elektriciteit, water,… met zich meebrengen. Mocht dit toch nodig blijken, dan brengen we jou op voorhand op de hoogte.

Woon je in de buurt van het Griendeplein?
Dan zal jij van de werken weinig merken. Voor jou is de grootste wijziging dat er drie parkeerplaatsen tijdelijk ingenomen worden door de aannemer. Je kan deze parkeerplaatsen terugvinden via de link hieronder. Daarnaast zal je wat meer bedrijvigheid opmerken in en rond het toekomstige wijkkantoor.

Meer info over het project. Alle info over het project vind je op www.stad.gent/bouwprojecten of door de QR-code hiernaast te scannen.

Contact. Met vragen kan je terecht bij fm.themagebouwen@stad.gent of op het nummer 09 / 267 15 90.