Wereldwijd

Wereldwijd worden we gedomineerd door het economisch model van internet, dat volledig steunt op data en controle.

Jia Tolentino | Journalist | Zeno De Morgen