We zijn

We zijn geëvolueerd naar een christendom zonder religie, naar een vermoeiend humanistisch moralisme onder ‘aardige mensen’.

Yves Petry | Zeno | De Morgen