Waarover men

Waarover men niet spreken kan, daarover moet men zwijgen.

Ludwig Wittgenstein