Vlaamse Dienst Speelpleinwerking vzw

De Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS) gaf eergisteren een cursus tot animator in Minus One. Vanaf de leeftijd van 15 jaar kun je animator worden.

Nele Merlier heette de jongeren buiten welkom. Twee en veertig animators in spe hadden zich ingeschreven. Stad Gent heeft dit jaar een groot bedrag extra ter beschikking gesteld. Enerzijds om de moeilijke schoolperiode te compenseren en anderzijds omdat vanwege het corona-virus voor veel kinderen de vakantieplannen niet door dreigen te gaan. Speelpleinwerking biedt een mooi alternatief. De VDS ondersteunt de speelpleinen met materiaal om te sporten, te knutselen, toneel te spelen, muziek te maken…

Een goede speelpleinwerking is ook aan bepaalde regels gebonden. Zo moet erop worden toegezien dat de wet op de privacy gerespecteerd wordt. Dit geldt vooral voor het maken van foto’s en filmpjes.

In onze wijk vinden dit jaar twee spelpleinwerken plaats. Eén op de Opgeëistenlaan bij El Paso Blaisantvest en één in school ‘Het Kompas’ in de IJskelderstraat. Beide worden georganiseerd door vzw Jong.

Sevinç Gözel is verantwoordelijk voor de Opgeëistenlaan en Carla Raes voor Het Kompas.

Periode: 7-10, 14-17 Juli | 11-14 , 18-21 , 25-26 Augustus Telkens een halve dag van 14u00 – 17u00 | Gratis | Meer info: 09 / 224.35.77