Victor Friscité

In 2013 vonden Hannelore en Frederic het wel genoeg met hun cité. Het Victor Frisciteetje werd uitgeroepen tot vuilste straatje van Rabot. De sluikstort op de hoek met de Victor Frisstraat begon echt uit de hand te lopen.

Ze besloten de bewoners te sensibiliseren en het citeetje op te frissen met bloembakken. Dat is gedeeltelijk gelukt, want je moet plantjes, zeker in de zomer, regelmatig water geven.

Een tweede plan was om de blinde muur te voorzien van muurschilderingen. Frederic zocht daarvoor contact met studiegenoot Aaron Willems en buurtschool Mandela, Aaron maakte mooie tekeningen van huiselijke taferelen zoals koken en tanden poetsen en de kinderen kleurden die met ecologisch verantwoorde verf in.

Daarna heeft Stad Gent de riolering in de cité aangepakt. Ook het sluikstorten is aanzienlijk verminderd.