Verongelukt jongetje in Brugge

In Brugge is een zesjarig jongetje dat met zijn fietsje aan de hand, bij zijn school een zebrapad overstak verongelukt.

De situatie in de Filips Van Cleeflaan is nog véél gevaarlijker. Er is daar een school (Mandala) én buitenschoolse kinderopvang (Ibo). Het einde van de Filips Van Cleeflaan vormt een hoek van 90 graden met de Muishondstraat. Autobussen, vrachtwagens en uitzonderlijk vervoer kunnen die bocht niet nemen. Elke week rijdt zich daar een wagen compleet klem. Drie dagen geleden een reusachtige vrachtwagen van het Kruidvat terwijl die winkel in de Wondelgemstraat gevestigd is. Resultaat de vrachtwagen en al het verkeer dat achter hem rijdt moet achteruit de straat uit terug naar het Griendeplein en daar proberen te draaien om in de Wondelgemstraat te geraken. Ook niet ongevaarlijk, want er is daar veel fietsverkeer. Met de heraanleg van het Griendeplein is de Filips Van Cleeflaan aanzienlijk drukker geworden. Vroeger reden hier alleen auto’s die een parkeerplaatsje zochten. Nu is het een doorgangsweg geworden. Het verkeer komt ook vroeger op gang, ongeveer om half vijf tegen zes uur voorheen. De eerste kindjes voor Ibo worden om zeven uur door hun ouders binnengebracht. In de winter is het dan nog donker.

Wij hebben gevraagd om borden te plaatsen om zwaar vrachtverkeer en bussen te verbieden. Tot op heden is daar niets mee gebeurd. Moeten we hier ook wachten tot het eerste kindje verongelukt?

vr 24 februari | Filips Van Cleeflaan