Van alle vormen van

Van alle vormen van discriminatie in onze maatschappij, krijgt leeftijdsdiscriminatie de minste aandacht.

Daniel Levitin | Neurowetenschapper | Zeno De Morgen