Toelichting huidige werkzaamheden Tondelier

De buurtbewoners hebben een brief van Tondelier gekregen met een toelichting van de huidige werkzaamheden. Op 8 oktober 2018 zijn ze de ‘Alcatel-betonplaat’ beginnen weg te breken (het rood omrande nummer 4 op bovenstaand grondplannetje). Daarbij werden onze uiltjes en hoge populieren niet gespaard. De werken gaan nog door tot eind 2019. Van eind mei tot en met 4 augustus (einde bouwverlof) liggen de werken twee maanden stil.

Van de vijf teerkernen 101, 102, 103, 104 en 105 zijn er vier volledig verwijderd. Tegen eind 2019 zal ook teerkern 101 verwijderd worden.

De luchtkwaliteit op de werf en in de omgeving wordt voortdurend gemeten teneinde de arbeiders op de werf en omwonenden te beschermen. De teer is afkomstig van de voormalige gasfabriek. De geur van teer is onschadelijk, maar al vervelend bij lage concentraties.

Voor schipperskinderen ligt dat anders. Elke zomer teerden de schippers bij mooi weer hun luikenkap zodat die waterdicht bleef. Het ruiken van teer roept bij hun herinneringen op aan mooi weer, zomervakantie en papa mogen we helpen!

Hoewel Blaisantvest een echte schipperswijk was, is daar nauwelijks iets van terug te vinden. Er is niet één schipperscafé meer en Dezutter op de Gasmeterlaan is de laatste winkel in scheepsbenodigdheden.

info@tondelier.be | T 09 / 370 75 05