Sloop derde Rabottoren

Vanaf 10 februari 2020 start aannemer Wanty met de sloopwerken aan de derde Rabottoren. De manier waarop dit gebeurt is vergelijkbaar met de afbraak van de eerste twee woontorens. De sloopwerken verlopen in 2 fases.

Fase 1: afbraak binnenin. De eerste maanden zal de aannemer binnen het gebouw werken. Hij verwijdert deuren, keukens, badkamers, leidingen, buizen…

Specialisten zullen op een veilige en deskundige manier asbest uit het gebouw verwijderen. Het verwijderen van asbest duurt van maart tot circa november 2020.

Fase 2: afbreken gebouw. Nadat alle asbest verwijderd is en de binnenkant van het gebouw helemaal is ontmanteld, start de aannemer met de eigenlijke afbraak van het gebouw. Dit gebeurt eind 2020 met een grote kraan.

Volgens de huidige planning, zou de laatste Rabottoren in het voorjaar van 2021 volledig afgebroken moeten zijn.

De aannemer zal op weekdagen tijdens 06u00 en 22u00 werken. Weekend- en nachtwerk zullen zoveel mogelijk worden beperkt. Als er gewerkt wordt op zaterdag starten de werken ’s morgens om 08u00. Op zondag mogen er geen werken plaatsvinden.

De aannemer heeft verklaard om maatregelen te nemen die stof- en lawaaihinder zoveel mogelijk beperken. Zo zal er tijdens de sloopwerkzaamheden extra bevochtiging worden voorzien.

Wanty | T 09 / 216.60.20 | info@wanty.be | WoninGent | T 09 / 235.98.25 |bouwprojecten@woningent.be