Samen over de drempel

Warempel! Met Wim Kan (Nederlands cabaretier 1973) alweer over de drempel.

Uw buurtreporter wenst alle buurtbewoners en in het bijzonder de lezers van ‘Vrienden van Rabot en Blaisantvest’ fijne feestdagen en een voorspoedig nieuwjaar.