Pas op! Een voorzichtige ouder!

Discussieavond tussen Helena Sienaert en Lieselot De Wilde met als moderator Mieke Dumont. Helena ondersteunt het belang van vrij spelen voor jonge kinderen. Daarmee gaan risico’s hand in hand. Wat zijn risico’s? Wanneer grijp je in? Is een buil vallen erg of leert een kind er juist iets van? Waar trek je de grens als het om andermans kinderen gaat? Kunnen kinderen en met name heel jonge, zelf de risico’s inschatten? Veel vragen waarop geen een duidend antwoord bestaat.

Helena’s onderzoek naar risicovol spelen inspireerde Kind en Gezin om het beleid rond veiligheid grondig te herzien. Lieselot benadrukte de veranderde rol van een kind in het gezin. Twee à drie kinderen zijn de norm tegen 10 à 12 vijftig jaar geleden.

di 15 oktober | Wetenschapscafé | Toreke | Vlotstraat 22 | 19u45 | gratis