Parkeren

Een evenwicht zoeken tussen niet te weinig en niet teveel parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers vergt heel wat denkwerk. Nu Gent alsmaar fietsvriendelijker wordt, neemt ook de nood aan fietsenstallingen toe. In de komende weken worden hier zo’n zeshonderd fietsenstallingen bijgeplaatst, daarvoor moet een zestigtal parkeerplaatsen sneuvelen. Na de plaatsing van de fietsenstallingen blijft 97 procent van de in totaal 2.100 straatparkeerplaatsen behouden.

In de parkeergarage aan de Gebroeders de Smetstraat staan 134 garageboxen leeg. Een sociale bewoner kan zo’n box voor 44 € per maand huren. De Sociale Huisvestingmij gaat onderzoeken waarom er zo weinig belangstelling voor is en of ze die eventueel aan niet sociale huurders kan verhuren.

Bron: De Gentenaar