Overlegmoment Vernieuwing Witte Kaproenenplein

Vandaag ontdekte ik een van de best bewaarde geheimen van Rabot-Blaisantvest. Verscholen in de poort van een appartementsgebouw bevindt zich de ingang van zaal Wouters. Een ruime zaal met een bar en ingerichte keuken.

In de zaal vond het overlegmoment plaats, waarop de bewoners hun visie op de plannen voor de herinrichting van het Witte Kaproenenplein bekend konden maken. Op de muren hingen grote duidelijk tekeningen en foto’s met een tijdlijn. Er waren ook voldoende deskundigen aanwezig om tekst en uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

Er zijn drie direct betrokken partijen: De Volkshaard, de Gentse Haard en WoninGent. Ze beheren respectievelijk één, twee en drie appartementsgebouwen.

Het gebouw van De Volkshaard is enkele jaren geleden volledig onder handen genomen en bevindt zich in goede staat. Daar wordt niets mee gedaan. De twee appartementsgebouwen van Gentse Haard worden gesloopt en vervangen. In juni 2020 wordt met de sloop begonnen.

De bestemming van de appartementsgebouwen van WoninGent zijn nog in studie. De ideale oplossing is afbreken en nieuwbouw plaatsen waarbij het aantal woningen behouden blijft. De gebouwen worden daarbij compacter en maximaal één verdieping hoger.

De bedoeling is om van het Witte Kaproenenplein het Witte Kaproenenpark te maken. De omgeving is momenteel erg ‘verhard’. Het groen tussen de gebouwen is versnipperd en niet functioneel. De ingang van de gebouwen is moeilijk te vinden en de ‘achterkanten’ trekken sluikstorters aan. Er wordt ook studie gemaakt naar alternatieve parkeermogelijkheden.

Verder wordt de toegankelijkheid voor fietsers en voetgangers naar de Elyzeese Velden en vandaar de oversteek naar de Brugse Poort onderzocht. Ook met ‘buur’ Hogeschool Odisee lopen er gesprekken. Tot slot bestudeert men de mogelijkheden van een betere aansluiting bij het El Pasoparkje en de daar geplande moskee.

Momenteel is het een beetje een ‘slaapbuurt, waar je enkel komt als je er moet zijn.

Volgend inspraakmoment: 4 december | Nicolaas Zannekinstraat 24 | 15u00 – 19u00