Noordstraat 13

Wat er heeft gezeten weet ik niet. Wat er komt ook niet. Vanmorgen werd er druk gewerkt.