Nieuwe taksen in Gent

Gent heeft op 1 januari van dit jaar twee nieuwe taksen ingevoerd: de taks op tweede verblijf en de leegstandstaks. Hoewel dit geen typisch wijknieuws is, besteden we er in deze blog aandacht aan omdat met name in de Wondelgemstraat nogal wat panden leegstaan.

Taks op tweede verblijf

Kort samengevat wordt een eigenaar van een woning aangeslagen voor de taks op tweede verblijf als er op 1 januari niemand op het adres gedomicilieerd staat, maar de woning wél wordt gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een student die nog bij zijn ouders staat ingeschreven, maar tijdens zijn studie in het pand woont en studeert. Dat het pand wordt gebruikt kun je aantonen met facturen van water, gas en elektriciteit. Er fietsen ook controleurs rond die kijken of de rolluiken open en dicht gaan en of er vuilnis wordt buiten gezet. De hoogte van de taks op tweede verblijf bedraagt ongeacht de grootte van het pand 1.000 € per jaar. Er zijn een 15 tal uitzonderingen, onder andere voor woningen die te huur en te koop staan of waar ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd.

Leegstandstaks

Leegstandstaks is een ander paar mouwen. Leegstandstaks is verschuldigd vanaf het moment dat geconstateerd is dat het pand gedurende 12 maanden onafgebroken niet wordt gebruikt. De eigenaar wordt hier schriftelijk van op de hoogte gebracht. Het betreft niet enkel woningen, maar ook winkelpanden, fabrieken, opslagplaatsen… De taks is afhankelijk van de breedte en de hoogte van het pand en gaat per jaar stapsgewijs omhoog.

Een voorbeeld. Een rijhuisje met een gevelbreedte van minder dan 6 meter en meer bouwlagen, zoals er in Rabot-Blaisantvest honderden staan wordt het eerste jaar met 6.600 € belast, het tweede jaar met 9.900 €. Ook een citeetje valt onder die regeling.

Een garage van 20 meter breed, zonder bovenbouw is in vergelijking beter af.

Ben je eigenaar van een (winkel)pand met een gevelbreedte van meer dan 6 meter en meerdere bouwlagen dan word je het eerste jaar belast met 8.200 €. Ook een gebouw dat minstens 12 opeenvolgende maanden voor meer dan de helft van de totale vloeroppervlakte niet benut wordt volgens de functie van dat gebouw valt onder de leegstandstaks.

Nu de banken al jaren achtereen nagenoeg geen rente geven, is het een gekend fenomeen dat mensen hun spaargeld in vastgoed beleggen en hopen dat de prijs van onroerend goed blijft stijgen of minimaal gelijke tred houdt met de index. In Gent probeert men de leegstand te bestrijden. In Gent wordt onroerend goed voor speculanten minder interessant.

In veel grote Europese en Amerikaanse steden gebeurt het tegenovergestelde. Daar wordt driftig bijgebouwd. Her en daar staan nieuwe appartementsblokken waar amper iemand woont.

Meer info en contact | Leegstandscoaches | Caroline Beyers | Willem Gobeyn | 09 / 266 76 40 | leegstandscoach@stad.gent