Nieuwe bestemming Sint-Jozefkerk

Bij het bepalen van een nieuwe bestemming voor de Sint-Jozefkerk is rekening gehouden met de voorwaarden die de Kerkfabriek bij de verkoop had opgelegd. Pastoor Koen Blieck overleed vier jaar geleden na meer dan zijn halve leven aan de kerk verbonden te zijn geweest. Koen maakte van de kerk een pleisterplaats voor de buurt. Stad Gent, de huidige eigenaar van de kerk, gaat zijn erfenis voortzetten door de kerk ten dienste te stellen van de wijk. Om dit te bereiken is een haalbaarheidsonderzoek verricht. Daarbij is sprake van een budget van 2,3 miljoen euro. De grote kelder onder de kerk moet worden verbouwd. De zijingangen moeten volwaardige ingangen worden en er moet sanitair komen. Aan de structuur en het fraaie interieur mag niet worden geraakt, want dat is beschermd.

In totaal zou ongeveer 3.000 vierkante meter ruimte kunnen worden gecreĆ«erd voor een nieuwe hotspot met een mix van starters en sociale organisaties uit de wijk. Een ‘laagdrempelige hub voor ontmoeting, activering en ondernemerschap’, een ‘open huis voor de buurt’. Ze moet een plek worden waar ondernemers die een bedrijfje willen starten en mensen die werk zoeken, terechtkunnen voor begeleiding en advies. Enkele bestaande sociale organisaties uit de wijk krijgen er een vaste plek. Er is een grote multifunctionele ruimte gepland, die kan worden gehuurd voor activiteiten.

Wanneer de werken kunnen plaatsvinden, is nog niet bepaald. Dit voorjaar wordt alvast iemand of een organisatie aangesteld om het tijdelijk beheer van de kerk op zich te nemen.

Bron: Astrid De Bruycker | Schepen van Buurtwerk (SP.A) | De Gentenaar