Mijn ervaring

Mijn ervaring is dat justitie nooit van zichzelf vindt dat ze fouten gemaakt heeft en nooit zelf met structurele oplossingen komt voor duidelijk aangetoonde disfuncties.

Kris Permentier | Spoedarts | De Gentenaar