Men moet nooit

Men moet nooit een wantoestand laten voortbestaan om een oorlog te ontlopen.

Machiavelli