Liga voor mensenrechten

De Liga voor mensenrechten gaat Rabot verlaten. En niet enkel Rabot, ze verlaten Gent en verhuizen naar Brussel.

Het logo van de Liga bestaat uit vier uitroeptekens, die staan voor detentie, privacy, vrijheid versus veiligheid en discriminatie.

Kati Verstrepen is voorzitster en mensenrechten advocate bij Antigone Advocaten.

In de jaren 70 werd de organisatie erkend als Instelling van Openbaar Nut en kreeg ze rechtspersoonlijkheid. Vanaf dat moment kon ze tussenkomen in gerechtelijke en administratieve procedures.

Hier in Gent heeft de Liga een standpunt ingenomen in de discussie over het al dan niet toestaan van bedelen. In 2017 betwist de Liga de hervorming van het Hof van assisen voor het Grondwettelijk Hof omdat het terugschroeven van de assisenprocedure rechtsongelijkheid creƫert.

De Liga geeft twee tijdschriften uit Tijdschrift voor Mensenrechten en FATIK. Ze telt 6 medewerkers.

Liga voor Mensenrechten | Gebroeders De Smetstraat 75 | 09 / 223 07 38