Levenslang leren

Levenslang leren staat vandaag hoog op de agenda, en het belang ervan zal alleen maar toenemen.

Herman Van Goethem | Rector Universiteit Antwerpen | Focs