Justitie is

Justitie is een logge tanker, en de informaticasystemen erachter nog veel meer.

Pieter Lesaffer | journalist | Nieuwsblad