Jongerencentrum Minus One

Het Jongerencentrum Minus One krijgt grondige renovatie. Broodnodig want het gebouw kampt met serieuze mankementen.

Er zijn veiligheidsproblemen door slepende deuren, het dak lekt en de keuken voldoet niet langer aan de brandveiligheidsnormen. Stad Gent investeert 250.000 € om de meest dringende problemen te verhelpen. Minus One is tegelijk gebouwd met het Nieuwe Gerechtsgebouw, dat 10 jaar geleden in gebruik werd genomen. Het is de tweede keer sinds de ingebruikname dat er in Minus One werken rond brandveiligheid uitgevoerd moeten worden. Het gebouw biedt elk jaar ruimte aan zo’n 200 activiteiten. Dat gaat van muziekoptredens tot feesten.

Minus One | Opgeëistenlaan 455

Bron: De Gentenaar