Jij bent mijn lichtpuntje

Vandaag kreeg elke wijkkbewoner een dubbele kaart en een mini-affiche in de brievenbus. De bedoeling is om iemand te verrassen met de kaart waarop de boodschap staat:’ Jij bent mijn lichtpuntje in de duisternis’.

De andere kaart betreft de wensen van buurtbewoners. Alle buurtbewoners worden uitgenodigd om hun wensen kenbaar te maken door de volgende zin te voltooien. Mijn wens voor de buurt is… Mijn naam… Mijn telefoonnummer / e-mailadres… Vervolgens stop je het kaartje in de mobiele wensbox.

Je vindt die box:
19 december t/m 3 januari 2021 bij de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat
4 januari t/m 10 januari 2021 bij de moestuinen in de C. Sneysonnestraat
11 januari t/m 17 januari 2021 bij de Blaisantkerk aan Blaisantvest 37
18 januari t/m 31 januari 2021 opnieuw bij de Sint-Jozefkerk in de Wondelgemstraat

In februari worden er drie wensen uitgekozen en gerealiseerd.

Dienst Ontmoeten en Verbinden | Thierry Robesyn | Buurtwerk Rabot-Blaisantvest |
09 / 266 86 40 | buurtwerk.rabot@stad.gent