Je moet het dak

Je moet het dak repareren als de zon schijnt. We hebben dat niet gedaan en daar betalen we nu een prijs voor.

Pedro Facon | Directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid | De Morgen