Info moment Witte Kaproenenplein

Vandaag vond een inspraak moment plaats betreffende de heraanleg van het Witte Kaproenenplein. In tegenstelling tot de vorige info-sessie werden hier geen uitgewerkte plannen voorgesteld, maar werd van de bezoekers verwacht om mee te denken over deelaspecten zoals: positie, vorm, lichtinval, toegang, look en hoogte van de gebouwen, fietsenstalling, bergruimte, gezamenlijke ontmoetingsruimte, toegang tot het park, balkons, parkeren, rolstoel-toegankelijkheid…

Opvallend daarbij was dat de bewoners gebouwen willen waar sociale controle heerst. Sociale controle vermindert de kans op sluikstort, vandalisme, agressie… en bevordert het veiligheidsgevoel.

Infomoment | Nicolaas Zennekinstraat 24 | 15u00 – 19u00