Info moment Witte Kaproenenplein

Vandaag vond een inspraak moment plaats betreffende de heraanleg van het Witte Kaproenenplein. In tegenstelling tot de vorige info-sessie werden hier geen uitgewerkte plannen voorgesteld, maar werd van de bezoekers verwacht om mee te denken over deelaspecten zoals: positie, vorm, lichtinval, toegang, look en hoogte van de gebouwen, fietsenstalling, bergruimte, gezamenlijke ontmoetingsruimte, toegang tot het park, balkons, parkeren, rolstoeltoegankelijk… Opvallend daarbij was dat de bewoners gebouwen willen waar sociale controle heerst. Sociale controle vermindert enerzijds de kans op sluikstort, vandalisme, agressie… en bevordert anderzijds het veiligheidsgevoel.

Infomoment | Nicolaas Zennekinstraat 24 | 15u00 – 19u00