Ik vind

Ik vind het eenieders plicht om zich tegen onrecht te verzetten.

Marc Van Ranst | Viroloog | Zeno De Morgen