Idealisme

Idealisme dat losstaat van actie is maar een droom.

Bono (De Gentenaar)