Het wordt tijd

Het wordt tijd dat de bescherming van het kind voorrang krijgt op het recht op ouderschap.

Saskia Clinckemaillie | Pleegouder | De Morgen