Herbestemming Sint-Jozefkerk

Vandaag werd de folder Rararabot in de wijk verdeeld. De Stad Gent kocht de Sint-Jozefkerk om er een plek voor onze wijk van te maken. De eerste (voorlopige) plannen zijn nu klaar.
Het bureau Dial architects gaf een eerste aanzet. Het interieur en de buitenkant van de kerk zijn bijna volledig beschermd als erfgoed: muurschilderingen, beelden en houtsnijwerk blijven behouden. Toch krijgt de kerk een grondige aanpassing om ze functioneel te maken voor de buurt. Het gebouw krijgt twee nieuwe ingangen, één aan elke zijde, en wordt rolstoel toegankelijk.
De halfondergrondse crypte wordt zo ingericht dat er activiteiten en ateliers kunnen plaatsvinden. Centraal in het kerkschip wordt een trap voorzien om naar de crypte te kunnen afdalen. De ingang aan de voorzijde van de kerk blijft behouden, maar het kerkplein aan de kant van de Wondelgemstraat wordt op termijn verder vergroend en er komen bankjes of zitelementen. Om de kerk toegankelijk te maken en de kerkomgeving te vergroenen, verdwijnt een deel van de parkeerplaatsen.
Er zal veel te beleven zijn: een buurtkeuken, een fietsherstelplaats, houtbewerking, muziekstudio, fitness… De bewoners en de buurtorganisaties bepalen welke activiteiten er precies zullen plaatsvinden.

Er zal een coördinator worden aangesteld, die samen met de buurt de meest geschikte invullingen voor het gebouw zal zoeken. De verdere inrichting van het kerkschip gebeurt pas in een tweede fase met input van de coördinator en de invullingen die op dat moment gekend zijn.

Wie een idee heeft voor een invulling van een atelier kan tot en met 17 januari doorgeven aan wijkregisseur Josefien Maes.

Wijkregisseur Josefien Maes | rararabot@stad.gent | 09 / 266 83 15 | of bezorg een briefje in de brievenbus van het Buurtcentrum | Jozef II-straat 104-106