Grote verdeling gratis vuilniszakken

Stad Gent heeft beslist om de verdeling van gratis huisvuilzakken van september naar juni te verschuiven. Aan de rechthebbenden wordt op 12 en 19 juni de volgende brief verstuurd.

Meneer, Mevrouw,

U hebt recht op een toelage van Stad Gent om de kosten voor de inzameling en verwerking van uw huisvuil te helpen dragen. Op de bon hieronder leest u hoeveel u hiermee bespaart en op hoeveel rollen huisvuilzakken en pmd-zakken u recht hebt.

Waarom nu reeds?
Vanaf 1 juli mag u de gele IVAGO-zakken niet meer gebruiken. Door de Coronacrisis kon u de zakken nog niet omruilen. Daarom willen we u nu al nieuwe groene zakken voor restafval en blauwe pmd-zakken bezorgen. Heeft u nog gele zakken? We laten u later weten wanneer u die kan omruilen.

Hoe gebruikt u de bon?
U kan de bon vanaf maandag 15 juni 2020 tot en met vrijdag 10 september 2021 inruilen voor huisvuilzakken en pmd-zakken van IVAGO. Neem daarvoor uw identiteitskaart mee. Waar en wanneer kan u de bon inruilen? Dat vindt u in de bijlage.

Met deze bon kan u geen huisvuilzakken gaan kopen in de winkel. De afgehaalde zakken mogen niet doorverkocht worden.

Dichtstbijzijnd tijdelijk verdeelpunt:
Buurtcentrum | Jozef II-straat 104-106 | 09u00 – 16u30 | 15 juni – 30 juni 2020